جلسه شهریور ماه

جلسه دوره روز پنجشنبه در منزل «حامد مقدس نصیری» برگزار خواهد شد. شروع جلسه از نماز مغرب.

سخنران: حجة الاسلام غیاث

آدرس مطابق معمول به اطلاع دوستان خواهد رسید.

/ 0 نظر / 17 بازدید